Kontakt

Zamawiający: Inżynier Kontraktu: Przydatne linki:
Gmina Olsztyn
pl. Jana Pawła II 1,
10-101 Olsztyn
Jednostka Realizująca Projekt V
ul. Wyzwolenia 30,
10-101 Olsztyn
tel. 89 527 31 11 w. 451
email: jrp5@olsztyn.eu
www.olsztyn.eu
Sweco Consulting sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22,
60-829 Poznań
Biuro w Olsztynie:
ul. Partyzantów 26,
10-526 Olsztyn
www.sweco.pl
www.mr.gov.pl/
www.parp.gov.pl/
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
www.zdzit.olsztyn.eu/
Wykonawca przebudowy ul. Pieniężnego Wykonawca przebudowy ul. Partyzantów: Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP/PKS:
SKANSKA S.A.
ul. Gen Józefa Zajączka 9,
01-518 Warszawa
www.skanska.pl
BALZOLA POLSKA Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa
www.balzola.com
SKANSKA S.A.
ul. Gen Józefa Zajączka 9,
01-518 Warszawa
www.skanska.pl