Roboty drogowe przy Dworcu PKP/PKS

Minął miesiąc od podpisania umowy na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie.

Na placu budowy sfrezowana została nawierzchnia asfaltowa, rozebrany został parking naprzeciwko poczty oraz odhumusowano trawniki. Obecnie trwa wymiana gruntu oraz układnie sieci kanalizacji deszczowej. Jeszcze w sierpniu zdemontowane zostanie istniejące oświetlenie oraz wykonana zostanie kanalizacja telekomunikacyjna.