Uwaga kierowcy,w dniu 12.07.2019 r. (piątek) – prace związanych z przebudową parkingu przy ul. Kopernika.

„Uwaga kierowcy,w dniu 12.07.2019 r. (piątek) Wykonawca robót budowlanych przystąpi do prac związanych z przebudową parkingu przy ul. Kopernika. Zamknięty zostanie tymczasowy zjazd z ronda Bema w ul. Kopernika oraz parking przed budynkiem Starostwa Powiatowego. Ciąg pieszy wzdłuż budynku Starostwa w kierunku ul. Kopernika zostanie utrzymany, zgodnie z załączonym schematem.”.