Przebudowa ul. Pieniężnego

Głównym założeniem tego zadania jest przebudowa ulicy Pieniężnego, która będzie mieć podobny przebieg do obecnego. W każdym z kierunków ruchu będzie po jednym pasie, a dodatkowo w stronę al. Piłsudskiego ma być poprowadzony buspas. Na Łynie, w miejscu starego, powstanie nowy most św. Jakuba. Będzie on wyniesiony na wysokość około 80 cm ponad poziom istniejącego obiektu, co umożliwi zaprojektowanie traktu pieszo-rowerowego pod mostem, który połączy park Centralny z  Parkiem Podzamcze. W centrum Olsztyna zostaną przebudowane także ulice Szrajbera i ul. Staszica oraz skrzyżowanie ulicy Pieniężnego z ulicą Knosały. Projekt obejmuje także budowę murów oporowych oraz wzmocnienie skarp, budowę przystanków komunikacji publicznej, przebudowę infrastruktury podziemnej oraz zagospodarowanie zieleni.

Roboty budowlane prowadzone są przez firmę SKANSKA S.A. na podstawie umowy
nr JRP.V.272.6.2017 z dnia 12.04.2017r.
Wartość Kontraktu na roboty wynosi 16 695 914, 38 zł brutto
Przewidywany termin zakończenia 28.03.2018r