Przebudowa ul. Partyzantów

Przebudowa ul. Partyzantów została podzielona na dwie części: pierwsza – od skrzyżowania z ul. 1 Maja do ronda Bema, druga – od ronda Bema w kierunku dworca PKP/PKS z węzłem przesiadkowym oraz fragmentami sąsiednich ulic Lubelską i Przemysłową. Jezdnia Partyzantów ma mieć po dwa pasy ruchu w każdym kierunku bez wyspy dzielącej, wydzielone pasy dla autobusów oraz bezzatokowe przystanki dla autobusów. W ramach zadania powstaną obustronne chodniki, jednostronna ścieżka rowerowa oraz miejsca parkingowe. Uporządkowana zostanie również zieleń, zamontowane zostanie oświetlenie oraz  urządzenia ITS. Projekt zakłada również przebudowę sieci podziemnych.