Zmiana terminu prac na Partyzantów i Bema

W związku prognozowanymi na przyszły tydzień niskimi temperaturami termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na Partyzantów i pl. Bema zostanie
przesunięty o tydzień (9/10 lutego).

W związku z kolejnym etapem prac przy modernizacji ulicy Partyzantów, na najbliższą noc (2/3 lutego) zaplanowane było wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, wprowadzenie zmian w tym czasie nie będzie możliwe. Wykonawca wyznaczył nowy termin.

Zamknięcie ul. Partyzantów od ul. Lanca do Placu Bema (dostęp jedynie do posesji) oraz udostępnienie kierowcom jednokierunkowego przejazdu z ronda Bema w ulicę Kopernika
nastąpi w nocy z piątku na sobotę (9/10 lutego).

Tymczasowy objazd z ronda Bema w kierunku 1 Maja prowadzić będzie ulicami: Kopernika,
Mickiewicz, Lanca. Natomiast, aby dotrzeć z ul. 1 Maja do ronda Bema trzeba będzie pojechać ulicami: Lanca, Mickiewicza, Kościuszki, Kętrzyńskiego.

Przypominamy również, że czas między 15 grudnia a 15 marca, w myśl kontraktu, jest czasem, gdy wykonawcy mogą realizować prace, jeśli warunki pozwolą, ale nie muszą.
Prognozowane na przyszły tydzień niskie temperatury nie pozwolą na jakościową realizację zadania, stąd taka decyzja.

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU