Zmiany w organizacji ruchu związane z przebudową Węzła przesiadkowego

Uwaga kierowcy,
W poniedziałek i wtorek (11 i 12/02/2019 r.) Wykonawca robót budowlanych wprowadzi zmiany w organizacji ruchu związane z przebudową Węzła przesiadkowego.

Wprowadzone zostanie zajęcie lewego pasa ruchu na ul. Dworcowej w rejonie skrzyżowania z Placem Konstytucji 3-go Maja i lewego pasa jezdni po stronie południowej Placu Konstytucji 3-go Maja w rejonie wyjazdu z ul. Kościuszki.