Projekt „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności”

Program Operacyjny: Polska Wschodnia 2014-2020
Oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Działanie: 2.1 Zrównoważony transport miejski
Wartość Projektu: 104 655 832,55 zł
Wkład EFRR: 86 414 368,16 zł

Głównym celem projektu jest rozwój transportu zbiorowego na terenie Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego. Jego realizacja przyczyni się do:
– integracji funkcjonujących w pobliżu Dworca PKP/PKS różnych form transportu, co usprawni także połączenie Olsztyna z jego Miejskim Obszarem Funkcjonalnym,
– upłynnienienia ruchu w zatłoczonych obszarach miasta poprzez uprzywilejowanie transportu zbiorowego,
– rozwijania tzw. łańcuchów ekomobilności (integracja transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego),
– poprawy bezpieczeństwa ruchu,
– skrócenia czasu podróży komunikacją miejską,
– poprawy dostępności centrum Olsztyna dla komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego,
– lepszego wykorzystania przyjaznego środowisku systemu transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup dwóch tramwajów.