Rozbudowa systemu ITS

W ramach realizacji tego zadania planuje się:
– rozbudowę podsystemu sterowania ruchem ulicznym wraz z priorytetem dla pojazdów transportu publicznego
– rozbudowę podsystemu monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach objętych systemem sterowania ruchem
– rozbudowę podsystemu informacji pasażerskiej na przystankach i w pojazdach wraz z rozbudową systemu monitoringu
– rozbudowę systemu Olsztyńskiej Karty Miejskiej o stanowiska personalizacji i doładowania kart
– rozbudowę dwupasmowej (2G+5G) sieci WiFi Mesh.