Budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS

Nowe centrum przesiadkowe, które powstanie tuż przy Dworcu PKP/PKS, na niewielkim obszarze, będzie kumulowało różne środki transportu m.in. takie jak kolej, transport autobusowy, komunikację miejską, tramwaje, rowery, samochody osobowe i taksówki. Zintegrowanie różnych systemów transportowych przyczyni się do skrócenia czasu potrzebnego na przesiadanie się pomiędzy tymi środkami transportu oraz usprawnienia obsługi pasażerów.
Inwestycja obejmie także sąsiadujące z dworcami fragmenty ulic Partyzantów, Lubelskiej oraz Przemysłowej, a także  ul. Partyzantów od pl. Bema do pl. Konstytucji 3 Maja.
Projekt przewiduje:
– budowę peronów postojowych i przystankowych dla pojazdów komunikacji miejskiej obsługujących ok. 15 linii autobusowych kursujących wokół Dworca Głównego,
– przebudowę układu drogowego placu Konstytucji 3 Maja,
– budowę ok. 50 m toru na istniejącej krańcówce tramwajowej przy Dworcu Głównym,
– budowę ciągów pieszych komunikujących poszczególne przystanki,
– budowę miejsc postojowych – parkingu wraz z zapleczem dla autobusów i busów.